Člani Sveta so obravnavali tri poročila za leto 2012: o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj, o varovanju informacij na Statističnem uradu RS in o delu statističnih sosvetov.

42. redna seja Statističnega sveta RS je potekala v ponedeljek, 6. maja 2013, na sedežu Statističnega urada RS. Zaradi izteka mandata dvema članoma Svet po novem sestavljajo: dr. Anuška Ferligoj, predsednica, Genovefa Ružić, namestnica predsednice, in člani dr. Janez Barle, Janez Fabijan, dr. Alenka Kajzer, mag. Irena Križman, Mija Lapornik, mag. Andreja Poje, Peter Požun, Mojca Prelesnik, mag. Franc Rozman, dr. Janez Stare, Gregor Strojin in Kristina Štebljaj.

  • Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2012
    … Generalna direktorica je med najpomembnejšimi dosežki navedla: razširjeno objavo podatkov o trgu dela, izobraževanju odraslih, zdravju, poslovnih statistikah, obnovljivih virih energije, raziskovalno-razvojni dejavnosti in tudi objavo orodij za grafične predstavitve regionalnih statistik; v tem je Slovenija med vodilnimi.
  • Varovanje podatkov in informacij na SURS
  • Statistični sosveti v letu 2012
    Sosveti delujejo pri Statističnem uradu že več let, od osemdesetih let prejšnjega stoletja, njihov obstoj pa je bil pravno urejen leta 1995 z Zakonom o državni statistiki. V sosvetih je organizirano sodelovanje SURS-a z uporabniki in dajalci podatkov, vključene pa so tudi druge institucije v okviru državne statistike. Trenutno deluje 23 sosvetov z okrog 400 člani. Leta 2012 je bilo 15 sej sosvetov, in v razpravah na sejah je SURS prejel številne povratne informacije – od predstavnikov iz gospodarstva, akademskega okolja, raziskovalnih inštitutov in izobraževalnih ustanov ter javne uprave.

Več: SURS, 13. 5. 2013

 

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)