Na spletišču Vlade RS je z dne 24. 6. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 43. redne seje vlade RS (.pdf).

Med drugim:

  • Vlada sprejela spremembo Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
  • Vlada sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017 v letu 2014
  • Vlada se je seznanila s Poročilom o uspešnosti izvajanja Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018 za leto 2014, ki ga je pripravila Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije, in sprejela njena priporočila
  • Vlada izdala Uredbo o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev
  • Vlada sprejela Odlok o razglasitvi Žičke kartuzije za kulturni spomenik državnega pomena
  • Soglasje k imenovanju Gabrijela Grosa za direktorja Zavoda za šport Republike Slovenije Planica
  • Vlada imenovala člane Odbora za podeljevanje nagrad na področju šolstva
  • Vlada je v svet Zavoda RS za zaposlovanje imenovala nove predstavnike
(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)