Vlada RS sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
Vlada RS je na 43. seji sprejela Sklep, s katerim, na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije, spreminja četrto točka Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja, in sicer zaradi prenosa delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Zaradi tega se število članov poveča iz 17 na 18 članov Sveta Vlade RS za visoko šolstvo. Zaradi reorganizacije Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bo strokovne, organizacijske in administrativne naloge v okviru sveta opravljal Direktorat za visoko šolstvo in znanost.

Vlada RS o Predlogu spremembe sklepa o imenovanju članov vladne pogajalske skupine
Vlada RS je na 43. seji potrdila Predlog spremembe sklepa o imenovanju članov vladne pogajalske skupine, ki je pooblaščena za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v zvezi s Kolektivno pogodbo za javni sektor ter za usklajevanje predpisov s področja plač v javnem sektorju.

Vlada RS o Predlogu sklepa o razrešitvi in imenovanju članov komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor
Vlada RS je na 43. seji razrešila članici Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor Polono Bačar in Martino Vuk ter imenovala dve novi članici omenjene Komisije: Slavico Čebular Musar, sekretarko na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Heidi Heine, sekretarko na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Več v sporočilu za javnost, Vlada RS, 3. 1. 2013

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)