V sporočilu za javnost (doc44) je med drugim objavljeno:

 • Sprememba Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park
 • Vlada sprejela komentar na priporočila 4. Evalvacijskega poročila OM Sveta Evrope za Evropsko listino o regionalnih in manjšinjskih jezikih
 • Imenovanje novih članov v UO Inštituta za kovinske materiale in tehnologije
 • Vlada razrešila dva dosedanja člana Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti in namesto njiju imenovala dva nova člana
 • Vlada je MIZŠ pooblastila da poravna zapadle obveznosti Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju

Vir: Vlada RS, 6. 2. 2014

V sporočilu za javnost (doc45) je med drugim objavljeno:

 • Vlada o Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
 • Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2014
 • Vlada podprla sprejem sklepa Sveta o podpisu Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja
 • Vlada imenovala generalno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Imenovanje članov sveta Javnega zavoda Kozjanski park
 • Vlada imenovala nove člane v Upravni odbor Instituta »Jožef Stefan«
 • Vlada imenovala nove člane v Upravni odbor Inštituta za narodnostna vprašanja
 • Vlada imenovala nove člane v Upravni odbor Pedagoškega inštituta
 • Vlada imenovala nove člane v Upravni odbor Nacionalnega inštituta za biologijo
 • Vlada imenovala nove člane v Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino
 • Vlada razrešila in imenovala nadomestnega člana v Svet RS za študentska vprašanja
 • Vlada razrešila in imenovala nadomestne člane v Svet RS za visoko šolstvo

Vir: Vlada RS, 13. 2. 2014

V sporočilu za javnost (doc46) je med drugim objavljeno:

 • Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
 • Vlada dala soglasje k Spremembam finančnega načrta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Imenovanje članov sveta javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
 • Imenovanje novih članov v Upravni odbor Urbanističnega inštituta
 • Vlada sprejela sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
 • Imenovanje članov v Statistični svet Republike Slovenije

Vir: Vlada RS, 20. 2. 2014

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)