Imenovanje generalnega sekretarja MIZKŠ
Vlada RS je na 45. seji s 1. februarjem 2012 za dobo petih let imenovala Tomaža Rozmana za generalnega sekretarja MIZKŠ. …

Imenovanje direktorja Arhiva RS
Vlada RS je na 45. seji sklenila, da za direktorja Arhiva RS imenuje Jožeta Dežmana, ki je to funkcijo doslej opravljal kot vršilec dolžnosti. Imenovan je za obdobje petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, in sicer od 1. februarja 2013.

Vlada ustanovila delovno skupino za usklajevanje priprave projekcij javnih izdatkov, ki so posledica staranja prebivalstva
Vlada RS je na 45. seji ustanovila delovno skupino za usklajevanje priprave projekcij javnih izdatkov, ki so posledica staranja prebivalstva. Glavne naloge delovne skupine bodo:

  • priprava in obravnava metodoloških gradiv in podatkov, ki jih v okviru delovanja Skupine za staranje (AWG) pri Odboru za ekonomsko politiko (EPC) Slovenija posreduje Evropski komisiji;
  • priprava dolgoročnih projekcij pokojninskih izdatkov in usklajevanje priprave podatkovnih baz za projekcije javnih izdatkov za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, izobraževanje in nadomestila brezposelnim;
  • obveščanje resornih ministrstev in pristojnih organov o rezultatih dolgoročnih projekcij vseh javnih izdatkov povezanih s staranjem.

Vlada RS imenovala nove člane predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Univerze v Mariboru
Vlada RS je na 45. seji ugotovila, da upravnemu odboru Univerze v z dnem 24. 3. 2013 poteče mandat trem članom predstavnikom ustanovitelja. Vlada Republike Slovenije v upravni odbor UM imenuje nove člane predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo štirih let: dr. Ivana Rozmana, dr. Ivana Žagarja in dr. Dušana Lesjaka, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost, kulturo in  šport.      

Razrešitve in imenovanja predstavnikov v Upravni odbor Evro-sredozemske univerze
Vlada RS je na 45. seji v Upravnem odboru Evro-sredozemske univerze razrešila dolžnosti člana predstavnika vlade, mag. Larisa Gaiserja. Namesto razrešenega člana je v Upravni odbor Evro-sredozemske univerze kot predstavnika vlade, ki gosti sedež Evro-sredozemske univerze, imenovala dr. Andreja Rahtena in sicer za mandatno dobo Upravnega odbora Evro-sredozemske univerze, to je do 17. 11. 2015.

Več v celotnem sporočilu za javnost. Vir: Vlada RS, 17. 1. 2013

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)