Na podstrani Vlade RS sta med 17. in 24. aprilom 2023 objavljeni sporočili za javnost o sklepih 46. redne seje Vlade RS ter odločitve Vlade s seje vladnih odborov.

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada prerazporedila pravice porabe v proračunu
 • Vlada potrdila odgovor na pobudo državnega svetnika (zagotovitev nemotenega financiranja programa Projektno učenje mlajših odraslih prek državnega proračuna)
 • Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem
 • Spremembe Uredbe o ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
 • Vlada sprejela sklep glede zbira informacij o vseh vrstah pripravljenosti, dežurstev in drugih oblik dela
 • Sprejet Akcijski načrt za jamstvo za otroke 2022–2030
 • Vlada potrdila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2023
 • Vlada imenovala generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino, Direktorata za razvoj kulturnih politik, Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo
 • Vlada imenovala dr. Simono Rajšp v svet Javnega zavoda Hiša za otroke
 • Spremembe zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih
 • Vlada sprejela spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2023 in 2024
(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)