Sklep o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2013/2014
Vlada RS je na 46. seji dala soglasje k vsebini razpisov za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2013/2014 za javne visokošolske zavode in koncesionirane visokošolske zavode za koncesionirane študijske programe. …

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja
Vlada RS je na 46. seji sprejela Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja. …

Vlada RS sprejela Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2013
Vlada RS je na 46. seji sprejela Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2013. Iz državnega proračuna Republike Slovenije se v proračunskem letu 2013 za programe športa zagotovi 42.610.242 in sicer; 13.575.162 EUR za programske in razvojne naloge ter 29.035.080 EUR za športno infrastrukturo. …

Koledar državnih proslav za leto 2013
Vlada RS je na 46. redni seji potrdila koledar državnih proslav za leto 2013. V letu 2013 se bodo izvedle tri državne proslave, in sicer ob Prešernovem dnevu, Dnevu državnosti ter Dnevu samostojnosti in enotnosti.

Vlada imenovala generalne direktorje direktoratov v MIZKŠ
Vlada RS je na 46. seji imenovala generalne direktorje direktoratov v Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport: … Vsi generalni direktorji se imenujejo z dnem 1. 2. 2013 za mandatno dobo petih let. …

Imenovanje direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
Vlada RS je na 46. seji izdala odločbo o imenovanju Aleša Novaka za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za knjigo s 15. 2. 2013, za obdobje 5 let.

Imenovanje članov sveta javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica
Vlada RS je na 46. seji v svet Javnega zavoda Narodna in Univerzitetna knjižnica na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport imenovala Luko Nabergoja ter Marjana Gujtmana z Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Žigo Mujakića s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Na predlog Univerze v Ljubljani je vlada na današnji seji v svet imenovala tudi Aleša Valiča z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Mandat članov traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta javnega zavoda.

Razrešitev in imenovanje novega slovenskega člana uprave Mednarodne ustanove – Forum slovanskih kultur
Vlada RS je na 46. seji z mesta člana uprave Foruma slovanskih kultur razrešila mag. Andrejo Rihter in na mesto člana uprave imenovala Draga Jančarja.

Več v celotnem sporočilu za javnost. Vir: Vlada RS, 24. 1. 2013

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)