Na spletišču Vlade RS je z dne 30. 7. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 48. redne seje Vlade RS (.pdf).

 

Med drugim:

  • Vlada o Zakonu o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
  • Vlada o stališčih sindikatov javnega sektorja do Izhodišč za pogajanja zreprezentativnimi sindikati javnega sektorja o izboljšavah plačnega sistema javnega sektorja, odpravi anomalij in politiki plač v obdobju 2016–2020 ter Izhodišč za pogajanjaz reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju obsega sredstev za plače in druge stroške dela v letu 2016
  • Vlada o Uredbi o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Vlada se je seznanila z odgovorom na poslansko pobudo Andreja Čuša v zvezi z ukinjanjem pomoči študentom v okviru študijske izmenjave preko programa ERASMUS+
  • Vlada dala soglasje k predlagani spremembi projekta »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim ter osebam z motnjami branja«
  • Vlada je ustanovila Stalno koordinacijsko skupino za spremljanje izvajanja vladnih projektov
(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)