Znan je rezultat javnega razpisa za izbor operacije Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018 – 2022. Javni razpis je bil objavljen 26. 1. 2018.


Na javni razpis se je prijavil en prijavitelj, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, ki je oddal popolno vlogo v predvidenem roku. Komisija je vlogo pregledala ter jo na podlagi razpisnih pogojev in meril ovrednotila ter jo predlagala ministrici za izobraževanje, znanost in šport predlog za izbor. Ministrica je potrdila izbor in sofinanciranje projekta v skupni višini 5.000.000,00 EUR.


Cilj javnega razpisa je omogočiti pridobitev, izboljšanje in poglabljanje tistih kompetenc, ki jih posamezniki potrebujejo na ravni delovnih mest, zaradi sprememb tehnologije, narave dela ter potreb na trgu dela, še posebej na področjih, ki šele postajajo pomembne in bodo prispevale k večji konkurenčnosti gospodarstva in sicer s sofinanciranjem aktivnosti, ki bodo zagotovile skupaj najmanj 7.700 posameznikom, da se bodo lahko vključili v veljavne programe usposabljanja in licenčne seminarje skladno z Zakonom o športu, programe nadaljnjega usposabljanja na področju športa in najmanj 6.545 posameznikom pridobitev dodatnih kompetenc na področju športa.

Vir: MIZŠ, 9. 4. 2018

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)