Na »Jesenski seminar« (Program seminarja, doc) po mednarodnem dogovoru vabi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, oblikujejo pa ga na Zavodu RS za šolstvo v prvem tednu septembra, v sodelovanju z Uradom za slovenske šole Deželnega šolskega urada za FJK v Trstu.

Otvoritev je izmenično v Gorici in v Trstu, letos bo v sredo, 2. 9. 2015, med 9.00 in 13.00, v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, nadaljevanje pa do 9. 9. 2015 na posameznih šolah na Občinah in v Gorici.

Dr. Slavko Gaber bo na plenarnem delu strokovnega posveta predaval o »Ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v šolah«, sledil bo kulturni program in otvoritev seminarja z uglednimi gosti obeh držav. V nadaljnjih dneh sledijo predavanja in delavnice za posamezna predmetna področja in stopnje šolanja, in sicer v 15 ciljnih skupinah za okvirno 450 udeležencev.

Predavatelji, vabljeni gosti za specifična področja in pedagoški svetovalci Zavoda RS za šolstvo, s strokovnimi dognanji in s primeri dobre šolske prakse ne glede na drugačen šolski ustroj in učne načrte nudijo nadaljnje strokovne izobraževanje slovenskim pedagoškim delavcem v Italiji; ob tem pa tudi spoznavajo novo šolsko okolje in s slovenskimi kolegi iz Italije povezujejo slovensko šolo v Sloveniji in v Italiji.

Koordinatorica seminarja: Andreja Duhovnik Antoni, višja svetovalka za slovenske šole v Italiji, Zavod RS za šolstvo, Območna enota Koper

Vir in kontaktne informacije: ZRSŠ, avgust 2015

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)