Na podstrani Vlade RS sta 27. in 28. 1. 2021 med novicami objavljeni sporočili za javnost o sklepih 52. redne seje in 53. redne seje Vlade RS.

Med drugim je objavljeno:

 • Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
 • Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi izvajanja preizkusov znanja in podaljšanju veljavnosti potrdil o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav
 • Vlada podaljšala veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
 • Sprememba Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem
 • Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za samozaposlene v kulturi za leto 2021
 • Vlada izdala dopolnjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
 • Vlada Cerkev sv. Kancijana v Kranju razglasila za kulturni spomenik državnega pomena
 • Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov
 • Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
 • Vlada sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede spremembe izplačilnega dneva za plače pri proračunskih uporabnikih
 • Imenovanje novih delegatov Republike Slovenije v Mednarodnem uradu za razstave
(Skupno 45 obiskov, 1 današnjih obiskov)