Vlada RS je na 52. redni seji 28. februarja med drugim:

  •  seznanila z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport  dr. Žige Turka, in podprla odgovor ministra;

  •  sprejela sklep o razpisu za podelitev koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje ter imenovala komisijo za izbirni postopek;

  • dala soglasje k imenovanju dr. Andreje Valič Zver za direktorico javnega zavoda Študijski center za narodno spravo;

  • za predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda Študijski center za narodno spravo imenovala Jerneja Letnarja Černiča in Jožeta Dežmana;

  • imenovala nove člane predstavnike ustanovitelja v Upravni odbor UP za mandatno dobo štirih let na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost, kulturo in  šport: Vando Rode, Japca Jakopina, dr. Janeza Dularja.

Vir: Vlada RS, 28. 2. 2013

 

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)