Vlada RS je na 53. redni seji 7. marca med drugim:

  • sprejela sklep o novem ustanovitvenem aktu javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja;
  • sprejela sklep o novem ustanovitvenem aktu javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti;
  • dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu;
  • sprejela Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2013. S tem sklepom je nadomestila sklep Vlade Republike Slovenije z dne 24. 1. 2013;
  • sprejela mnenje o pobudi Zavoda Svetega Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti ter Petra in Nike Gregorčič za oceno ustavnosti 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zavod Svetega Stanislava ter Peter in Nika Gregorčič s pobudo za oceno ustavnosti 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predlagajo Ustavnemu sodišču, da razveljavi 86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakonodajalcu pa naloži, da izenači financiranje javnih in zasebnih šol, ker naj bi bil citirani člen v nasprotju s 57. členom Ustave RS.Vlada meni, da je izpodbijani zakonski ukrep v neskladju z Ustavo, saj je z njim brez utemeljenega razloga (nesorazmerno) prekomerno poseženo v svobodo izobraževanja in pri osnovnošolskem izobraževanju tudi v pravico do brezplačnega dostopa do izobraževanja (57. člen Ustave), v pravico do enakosti (14. člen Ustave), v pravico staršev do svobodnega izobraževanja in vzgajanja svojih otrok (54. člen Ustave) in v svobodo vesti (41. člen Ustave), pri čemer je treba poudariti, da te zasebne šole izvajajo javno veljavne programe. Vlada se zaradi navedenega strinja z vsebino obravnavane pobude;
  • dala soglasje k imenovanju Mete Škufca za direktorico javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« za mandatno dobo petih let;
  • sprejela sklep, da se dodelijo dodatne pravice porabe za namen izvajanja »Javnega razpisa za izbor operacij za izvedbo energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v skupni višini 42,5 mio EUR dodatnih EU sredstev.

Vir: Vlada RS, 7. 3. 2013

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)