Na podstrani Vlade RS je z dne 19. 12. 2019 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 55. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi
 • Vlada sprejela dopolnitve Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 • Vlada sprejela dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
 • Odlok o določitvi otroških igrišč v vrtcu Zarja – Enota Živ žav in Enota Mehurček v Mestni občini Celje za degradirano okolje
 • Vlada določila predmete skupnih javnih naročil za leto 2020

 

 

 • Soglasje k imenovanju mag. Mira Pušnika za direktorja Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani
 • Vlada razrešila in imenovala novega člana sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor
 • Sprememba v članstvu Strokovnega sveta RS za šport
 • Ukinitev Sveta za socialno podjetništvo in imenovanje predstavnikov v Svet za socialno ekonomijo
 • Vlada sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje in podporo projektu »Evropska prestolnica kulture 2025« v Sloveniji
 • Vlada razrešila in imenovala članico Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti
 • Vlada je imenovala komisijo za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
 • Ustanovitev delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih v RS 2021-2030
 • Vlada o spremembi Sklepa o imenovanju Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
(Skupno 62 obiskov, 1 današnjih obiskov)