V sporočilu za javnost (doc56) je med drugim objavljeno:

 • Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o šolski prehrani
 • Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
 • Sklep o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2014/2015
 • Vlada izdala Uredbo o oblikovanju cen učbenikov
 • Vlada podala soglasje k imenovanju dr. Vinka Logaja za direktorja Zavoda RS za šolstvo
 • Koledar državnih proslav v letu 2014
 • Vlada podprla kandidaturo Republike Slovenije kot častne gostje na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu (predvidoma leta 2018) in zagotovila sredstva za izvedbo projekt
 • Vlada je sprejela stališče do sklepov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti
 • Imenovanje direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
 • Vlada o osnutku Operativnega programa izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
 • Vlada se je seznanila s Poročilom delovne skupine za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • Vlada se je seznanila s Poročilom delovne skupine za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela
 • Vlada določila besedilo Predloga za sprejem avtentične razlage 206. člena ZPIZ-2
 • Izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 – 2020
 • Vlada sprejela mnenje gledezahteve Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Vlada sprejela spremembe 3. in 4. točke sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01201-2/2013/4
 • Vlada ustanovila Medresorsko delovno skupino za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi EU kohezijske politike

Vir: Vlada RS, 24. 4. 2014

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)