Na spletišču Vlade RS je z dne 15. 5. 2014 objavljeno sporočilo za javnost z 58. redne seje Vlade. (doc)

Med drugim:

Vlada RS je na današnji seji v Svet javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES) imenovala, za mandatno obdobje štirih (4) let, naslednje člane, predstavnike ustanovitelja:

 • Vilmo Režek, na predlog ministrstva pristojnega za znanost,
 • Marjana Turka, na predlog ministrstva pristojnega za informacijsko družbo,
 • Janeza Čača, na predlog ministrstva pristojnega za šolstvo.

Vlada RS je imenovala nove člane na podlagi poteka mandata dosedanjemu Svetu javnega zavoda ARNES z dnem 28. 10. 2013 in sprejetega novega Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14), s katerim se število članov, predstavnikov ustanovitelja, zmanjšuje s štiri na tri.

Imenovanje članov in predsednika Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje

Vlada RS je na današnji seji v Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju: Odbor) zaradi poteka mandata polovice članov Odbora, imenovala za mandatno dobo štirih (4) let, predsednico in naslednje člane:

 1. prof. dr. Tamara Lah Turnšek, predsednica: genska toksikologija, biologija raka ter zdravljenje;
 2. prof. dr. Tatjana Avšič Županc: biologija, biomedicina, virusi, zoonoze;
 3. prof.dr. Gregor Anderluh: biokemija, proteini, naravni toksini bakterij in živali, imunski sistem, interakcije lipidov z membranami, pristopi biokemije, molekularne biologije in biofizike;
 4. prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik: inženirstvo materialov, sintiranje v prisotnosti tekoče faze, korundna keramika, materiali v energetiki;
 5. prof.dr. Sonja Šostar Turk: tekstilna kemija, okoljevarstvo, strojništvo;
 6. izr. prof.dr. Barbara Malič: materiali za elektronske komponente, elektronska keramika, nano-, 2D- in 3D-strukture;
 7. prof.dr. Štefko Miklavič: matematika – algebraična teorija grafov, kombinatorika, linearna algebra, teorija grup;
 8. prof.dr. Matjaž Valant: materiali – kemija in elektronski oksidni materiali;

Za nadomestnega člana je Vlada RS namesto dosedanjega člana akad. prof. Matija Horvata, ki mu je predčasno prenehal mandat, do poteka njegovega mandata, in sicer do 21. 4. 2016, imenovala akad. prof. dr. Ivana Bratka s področja tehnike, umetne inteligence, kvantitativnega modeliranja, inteligentne robotike, hevrističnega programiranja, računalniškega poučevalnega sistema in aplikacij strojnega učenja.

Vlada RS je Odbor RS za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti RS in Puhova priznanja prvič imenovala z odločbo 01103-2/2006/8 dne 23. 2. 2006. Mandati članov Odbora za nagrade trajajo 4 leta in so organizirani tako, da se vsaki 2 leti zamenja polovica članov. Prvi predsednik in prvih sedem članov Odbora so bili imenovani za mandatno dobo 4 let, ostalih 7 članov pa za dobo 2 let.

V letu 2008 je bila imenovana ½ novih članov, leta 2010 druga polovica in predsednik. V letu 2012 je bila ponovno imenovana ½ novih članov, 21. 4. 2014 pa je ponovno potekel mandat predsedniku in polovici (7) članov.

 

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)