Vlada Republike Slovenije se je seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2013 – 2014 in pooblastila Ministrstvo za finance, da osnutek Nacionalnega reformnega programa posreduje v mnenje Državnemu zboru in Ekonomsko-socialnemu svetu.

Nacionalni reformni program (NRP) morajo kot del evropskega semestra države članice predložiti Evropski komisiji (EK). Slovenija ga bo posredovala predvidoma v začetku maja. Nacionalni reformni program Slovenije 2013 – 2014 vsebuje načrtovane ukrepe, ki so skladni z omejitvami na podlagi ciljev javnofinančne konsolidacije. Ukrepi upoštevajo tudi prioritete, sprejete v Letnem pregledu rasti 2013 na ravni EU in odgovarjajo na specifična priporočila državi (sprejeta na Evropskem svetu junija 2012), hkrati pa neposredno prispevajo k doseganju nacionalnih ciljev Evropa 2020 (sprejetih na ministrski ravni aprila 2010) ter k dosegi zavez Evro plus pakta.

Vir: novica s 6. seje Vlade RS, 23. 4. 2013

 • Vlada RS sprejela Uredbo o oblikovanju cen učbenikov
 • Vlada dala soglasje k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2013/2014
 • Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije pri ustanovitvi Evropske družboslovne raziskave (ESS ERIC)
 • Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije v Evropski raziskovalni infrastrukturi za raziskavo zdravja, staranja in upokojevanja v Evropi (SHARE-ERIC)
 • Brezplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini na Univerzo v Mariboru
 • Imenovanje državnih sekretarjev v Kabinetu predsednika Vlade RS
 • Razrešitev direktorja in imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Arhiva Republike Slovenije
 • Razrešitev generalne direktorice in imenovanje vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo
 • Razrešitev dr. Jurija Šinka s položaja generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šole ter izobraževanje odraslih in imenovanje Elvire Šušmelj za v.d. direktorico
 • Imenovanje generalne direktorice Direktorata za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Sklep o imenovanju predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Zavod za šport RS

Več v sporočilu za javnost (doc) s 7. seje Vlade RS, 25. 4. 2013

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)