Vlada RS se je na šesti redni seji 22. oktobra seznanila z osnutkom predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2014. Vlada bo predlog rebalansa za letošnje leto potrdila predvidoma na prihodnji seji vlade. Zaradi časovne omejitve do konca leta 2014 niso možni strukturni ukrepi, zato vlada izvaja proračunske aktivnosti znotraj okvirov, ki jih omogočata Zakon o javnih financah in Zakon o izvrševanju proračuna v smeri realizacije proračunskih ciljev ob hkratni realizaciji nujnih zakonskih obveznosti in smotrni racionalizaciji določenih segmentov porabe.

Vlada je sprejela Izhodišča za pogajanja o socialnem sporazumu za obdobje 2014 – 2018 in jih bo posredovala Ekonomsko-socialnemu svetu. Imenovala je tudi vladno pogajalsko skupino, ki jo bo vodila ministrica za delo Anja Kopač Mrak.

Vlada je sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju obsega sredstev za plače in druge stroške dela v letu 2015 in pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.  Predlagana izhodišča glede neposrednega učinka na stroške dela vključujejo podaljšanje sedaj veljavnih ukrepov v leto 2015 in dodatne ukrepe za dosego zmanjšanja obsega sredstev za stroške dela v letu 2015 za 3%. Poleg tega izhodišča vključujejo tudi predlog rešitve glede kvoruma za sklenitev in spremembe KPJS (realizacija odločbe Ustavnega sodišča) in predloge za sistemsko upravljanje in zmanjševanje stroškov poslovanja javnega sektorja.

Vlada se je seznanila z izvedbo Programa šole v naravi za otroke, žrtve poplav v BIH, Hrvaški in Srbiji, ki ga bo izvedel Center šolskih in obšolskih dejavnosti v obdobju od meseca novembra 2014 do meseca julija 2015 in ki bo za udeležence in njihove spremljevalce brezplačen.

Vir>> Celotno sporočilo za javnost vlade RS po 6. seji vlade

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)