Na spletišču Vlade RS je z dne 5. 11. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 61. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim:

 • Vlada o Odgovoru na zahteve in predloge pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja za varčevanje v javnem sektorju
 • Vlada se seznanila z informacijo o realizaciji sprejetih sklepov na sejah Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide
 • Vlada se je seznanila s Poročilom Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj za leto 2014 in Poročilom odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj ob izteku mandata v obdobju 2011 – 2015
 • Vlada o mnenju k Zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3)
 • Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Jožeta Tanka v zvezi s kulturno dediščino
 • Odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca Jana Škoberneta v zvezi z nevtralnostjo interneta
 • Vlada podprla predlog sklepa sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada leta 2015, vključno s tretjim obrokom za leto 2015
 • Vlada imenovala prof. dr. Gregorja Anderluha za direktorja Kemijskega inštituta
 • Vlada o imenovanju članov pogajalskih skupin za pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti oziroma poklicev v naslednji sestavi:
  – Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja
  – Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti
  – Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
 • Vlada imenovala vodjo in namestnika vodje Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni

 

Na spletišču Vlade RS je z dne 9. 11. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 62. redne seje Vlade RS.

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)