Na spletišču Vlade RS je 17. 7. 2014 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 66. redne seje vlade RS.

 

Med drugim:

  • Vlada sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013
  • Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja
  • Imenovanje novih članov v Upravi odbor ARRS

Vlada je na današnji seji imenovala v Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za mandatno obdobje petih let. Kot predstavnike ustanovitelja je v upravni odbor imenovala: dr. Polono Demadenik, dr. Rada Bohinca, mag. Francija Pivca in mag. Simono Jerman, vse na predlog ministrstva pristojnega za znanost. Kot predstavnika raziskovalnih organizacij, univerz, SAZU, GZS in drugih uporabnikov, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, ter reprezentativnih sindikatov, so imenovali dr. Karin Stano Kleinschek in dr. Igorja Muševiča. Kot predstavnika uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, pa dr. Tomaža Savška.

  • Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Ljubljana«
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Ljubljana. S tem se v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Ljubljana« ustanovi nova organizacijska enota Višja strokovna šola, ki bo izvajala študijske programe na podro
čju strojništva, lesarstva, gradbeništva, mehatronike, logistike, oblikovanja materialov in avtoservisne dejavnosti, ki ji jih bo razmestil minister,
pristojen za višješolsko izobraževanje, predvidoma v študijskem letu 2015/2016.
 
  • Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
  • Imenovanje novih članov Sveta za znanost in tehnologijo

 

 

 

 

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)