Na spletišču Vlade RS je z dne 16. 12. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 67. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim:

  • Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju in ga posreduje Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku
  • Vlada podpira vzpodbudno poslovno okolje, odprto digitalni družbi in pozdravlja podpis memoranduma s podjetjem Hewlett Packard
  • Vlada se je seznanila z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2014 in poročilom o dejavnostih, financiranih iz Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2014
  • Vlada o Uredbi o spremembi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Mnenje o pobudi ZRC SAZU za oceno ustavnosti Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) in za oceno zakonitosti Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti
  • Vlada je sprejela Opredelitev do sklepov, sprejetih na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbora za zdravstvo ob obravnavi “Problematike sistemske ureditve celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami” in bo gradivo poslala Državnemu zboru.
  • Projekt »Poti miru v Posočju«
  • Vlada je imenovala delovno skupino za oblikovanje predloga sistemske rešitve za celostno obravnavo otrok s težavami v duševnem zdravju
  • Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Janija Möderndorferja v zvezi s sklepanjem pogodb državnih organov z javnimi uslužbenci, ki so pri njih zaposleni
(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)