Na spletišču Vlade RS je z dne 24. 7. 2014 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih s 67. redne seje Vlade RS.

 

Med drugim:

 • Vlada sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014 v obdobju januar-junij 2014
 • Vlada izdala Uredbo o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi postopek oziroma opravlja procesna dejanja uradna oseba FU s srednjo splošno ali strokovno izobrazbo
 • Vlada o Poročilu o zaključku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju v letu 2015
 • Vlada se je seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2013
 • Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k razpisom za vpis v magistrske študijske programe
 • Sklepi o spremembi statusno-pravne oblike zavoda Šolski center Maribor
 • Vlada določila ceno za novi učbenik Plesna umetnost
 • Podpora vlade projektu vzpostavitve centra odličnosti
 • Vlada odprla novo proračunsko postavko MIZŠ
 • Uvrstitev 20 projektov s področja spodbujanja in razvoja socialnih in državljanskih kompetenc mladih v načrt razvojnih programov 2014–2017
 • Imenovanje Tomaža Rozmana za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za šolstvo in šport

 

 

 

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)