V petek, 18. maja 2012, ob 12.30 uri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bo 67. seja Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejemanje zapisnika 66. seje Strokovnega sveta (z dne 8. 12. 2011)
2. Imenovanje podpredsednice Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih  
3. Obravnava in sprejem mnenja v zvezi z gradivom Poročilo o realizaciji, Program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2011, Osnutek
4. Obravnava in sprejem mnenja v zvezi z gradivom Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2012, Osnutek
5. Razno

Vir: MIZKŠ

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)