Na podstrani Vlade RS so 30. 7., 4. in 6. 8. 2020 objavljena sporočila za javnost o sklepih 71. dopisne seje Vlade RS, 75. dopisne seje Vlade RS in s sej vladnih odborov.

Med drugim je objavljeno:

  • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem znanstveno-raziskovalne sfere
  • Odgovor poslancu Trčku v zvezi s spodbudami v zagon visoko-tehnoloških podjetij v povezavi z Interventnim zakonom
  • Vlada Republike Slovenije v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila nov projekt “Ekosistem digitalne preobrazbe CARPE DIGEM”
  • Vlada na odboru za državno ureditev sprejela Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019
  • Vlada sprejela sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Pedagoškega inštituta za leto 2019
  • Spremembe Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi
  • Vlada ne podpira predlaganih sprememb Zakona o delovnih razmerjih
  • Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z zagotavljanjem šolskih potrebščin
(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)