Organizacija UNESCO je bila ustanovljena 16. novembra 1945 kot specializirana organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Na ustanovni konferenci se je 37 predstavnikov držav strinjalo, da je intelektualna in moralna solidarnost človeštva zelo pomembno sredstvo za utrditev trajnega miru.

Kot glavni cilj Unesca so si zadali »prispevati k miru in varnosti s sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij z namenom razširiti splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na raso, spol, jezik ali vero« in to zapisali v Ustavo UNESCO. V UNESCO je trenutno včlanjenih 193 držav, med njimi je tudi Slovenija, sedež pa ima v Parizu.

Slovenija je postala članica Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 27. maja 1992, kot 167. država po vrsti, in sicer pet dni po sprejetju med polnopravne članice Organizacije združenih narodov. Takratna Skupščina Republike Slovenije je istega leta ratificirala Ustavo Unesca in 18 mednarodnopravnih dokumentov, ki jih je ratificirala SFRJ, in po aktu o nasledstvu potrdila tudi, da Škocjanske jame ostajajo na seznamu svetovne kulturne in naravne dediščine, Sečoveljske soline pa vključene na seznam mednarodno pomembnih mokrišč v okviru Ramsarske konvencije.

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je bila ustanovljena leta 1991 kot stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije. Skrbi za uresničevanje UNESCO ciljev v Sloveniji, Urad za UNESCO kot njena strokovna služba, pa danes deluje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vir in več informacij: MIZŠ in MK, 16. 11. 2020

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)