V četrtek, 30. januarja 2014, je bila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) 75. redna seja Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih (SSIO). Ključne točke dnevnega reda so bile:

  • sprejem zapisnika 74. seje SSIO,
  • obravnava in sprejem mnenja v zvezi s predlogom dokumenta Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2014 (LPIO 2014),
  • predstavitev dela v tematskih delovnih skupinah za izobraževanje odraslih pri Evropski komisiji v obdobju 2012–2014.

Ključna tema seje je bila obravnava in oblikovanje mnenja o predlogu LPIO 2014. Člani SSIO so po živahni in konstruktivni razpravi sprejeli mnenje, da je dokument korektno pripravljen. Za kakovostno oceno bi ga bilo potrebno primerjati s poročilom o realizaciji lanskega LPIO. Žal pa poročilo za leto 2913 ni bilo pripravljeno. Pomembna dodana vrednost LPIO 2014 je vključenost kar šestih ministrstev z njihovimi nalogami in projekti. V prejšnjih letih sta bili vključeni le dve ministrstvi. To pa je pomemben korak h krepitvi medsektorskega sodelovanja in usklajevanje razvojnih politik na tem področju. Enotno mnenje članov SSIO je bilo, da je predlog LIPIO 2014 bistveno finančno podhranjen in zato sploh ni razvojno naravnan.

V nadaljevanju je Ema Perme, predstavnica MIZŠ, predstavila delo v tematskih delovnih skupinah za izobraževanje odraslih pri Evropski komisiji (EK) v obdobju 2012–2014. Predstavila je dejavnosti in rezultate dela v dveh ekspertnih skupinah, in sicer Kakovost v izobraževanju odraslih in Financiranje izobraževanja odraslih. Na kratko je predstavila tudi rezultate dveh študij, ki jih je naročila in financirala Evropska komisija, in sicer: študija o kakovosti (Quality in the Adult Learning Sector: Final report, Annex final report, Executive summary) in študija o financiranju izobraževanja odraslih (Financing the Adult Learning Sector: Final Report, Annex to the Final Report, Executive summary).

Vir: ACS, 5. 2. 2014

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)