Na spletišču Vlade RS v rubriki Sporočila za javnost so 10. 3. 2016 objavljeni sklepi 78. redne seje Vlade RS. (.pdf)

Med drugim:

 • Vlada sprejela najpomembnejši strateški razvojni dokument s področja informacijske družbe za napredno digitalno družbo
 • Vlada sprejela Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020       
 • Vlada sprejela Letni program izobraževanja odraslih v RS za leto 2016    
 • Vlada sprejela Uredbo o programu sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja
 • Vlada sprejela informacijo o problematiki upravljanja z radio frekvenčnim spektrom na meji Slovenija – Italija
 • Vlada sprejela stališče k zadevi Predlog za Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu
 • Vlada podpira predlog direktive o večji dostopnosti proizvodov in storitev invalidom
 • Vlada sprejela Skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2016 in 2017
 • Vlada sprejela Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2016 in 2017
 • Vlada je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena
 • Vlada sprejela predlog odgovora na pisno poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi s sodelovanjem organov javne uprave za zagotovitev varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter vzpostavitvi javnega elektronskega arhiva
 • Vlada sprejela sklep s katerimDržavnemu zboru Republike Slovenije predlagaimenovanje novih članov Nacionalnega sveta za kulturo
 • Vlada določila besedilo javnega poziva za zbiranje prijav za slovenskega predstavnika v Upravnem odboru Eurimages
(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)