Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori za program »Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016–2017«. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo programa znaša okvirno 8,4 milijona evrov. Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

Namen programa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake in študente višjega strokovnega izobraževanja.

Cilj programa je uvedba izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela. Na tak način bodo lahko dijaki in študenti že med šolanjem pridobili več praktičnih izkušenj in tako lažje prešli na trg dela. Delodajalcem bodo povrnjeni stroški praktičnega usposabljanja, ki vključujejo sofinanciranje stroška plače mentorjev in nagrade dijakom oziroma študentom.

V okviru programa bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil 2 javna razpisa. Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD je že objavljen. Soprijavitelja na javni razpis sta šola in delodajalec.

Rok za oddajo vlog je 13. 10. 2017. Skupna predvidena višina sredstev za razpis znaša 4.088.285,60 EUR.

Več informacij o razpisu na spletni strani Javnega  štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.


Vir: MIZŠ, 25. 9. 2017

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)