Na Brdu pri Kranju je Zavod RS za šolstvo organiziral 8. konferenco ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji. Gosta na okrogli mizi o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj sta bila predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič.

Minister dr. Papič je poudaril, da v novo šolsko leto »vstopamo mirno, pouk se bo izvajal v šoli, otroci in zaposleni ne bodo nosili zaščitnih mask, na šolsko leto smo vsi dobro pripravljeni«. Šole bodo varno, spodbudno in vključujoče okolje. Dr. Papič je dodal, da vzgojno-izobraževalne programe čaka nujno potrebna prenova, v kateri bodo imeli aktivnejšo vlogo učenci. Spremenili se bodo tudi učni načrti, ki bodo vsebovali manj ciljev.

Že s 1. septembrom bo na podlagi novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) omogočeno napredovanje v naziv mentor in svetovalec tudi na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.

Prenova vzgojno izobraževalnih programov in programskih dokumentov bo šla v smeri celostnega pristopa zagotavljanja kakovostnega, vključujočega, pravičnega in trajnostno naravnanega sistema področja vzgoje in izobraževanja.

Minister je poudaril, da bo ministrstvo poskrbelo za načrtovanje ustreznih kadrov v vzgoji in izobraževanju.

Izpostavljena je bila tudi problematika vpisa v srednje šole v večjih mestih. Kot je povedal dr. Papič, se tega problema zavedajo, zato bodo do začetka naslednjega leta pripravili korekcije pri vpisu. Omenil je tudi porast izobraževanja doma, ki ni le posledica epidemije, temveč se je ta trend kazal že prej. “Naša naloga je, da v teh primerih zagotovimo enako kakovost izobraževanja, kot jo dosegamo v urejenem šolskem prostoru,” je navedel minister. Opozoril je tudi na psihosocialne posledice dveletnega zapiranja šol, za katere meni, da jih bo najlažje odpraviti s fizično aktivnostjo, zato znova uvajajo projekt zdravega življenjskega sloga.

Na konferenci so dali poudarek tudi zelo aktualni vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj.

Vir in več informacij: MIZŠ in ZRSŠ, 24. 8. 2022

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)