V ponedeljek, 6. decembra 2010, bo ob 11. uri v sejni sobi 109/II. nadstropje na Gregorčičevi 20 v Ljubljani, potekala 8. seja Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti. Seje se bo udeležil tudi predsednik vladne komisije, minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič.

Predviden dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika sedme seje;
  2. Pregled realizacije sklepov sedme seje;
  3. Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji – ZRomS-1 (Uradni list RS, št. 33/2007, 54/2010 Odl.US: U-I-15/10-13);
  4. Razno.

Vir: MŠŠ, 2. 12. 2010

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)