Na spletišču Vlade RS je 31. 3. 2016 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 82. redne seje Vlade RS.

Med drugim:

 • Vlada se je seznanila s Poročilom Izvedbenega načrta nacionalnega programa za mladino 2013–2022 za leto 2015
 • Vlada se je seznanila z drugim poročilom in akcijskim načrtom medresorske delovne skupine glede elektronske identifikacije in storitvah zaupanja za elektronske transakcije
 • Vlada o Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
 • Vlada se je seznanila z Rednim mesečnim poročilom Vladne projektne pisarne
 • Vlada soglaša s sklenitvijo neposredne pogodbe o oddaji v najem nepremičnine – Interni klub Drama
 • Razrešitev Miho Rajha in imenovanje Jana Kukovca za nadomestnega člana Sveta RS za študentska vprašanja
 • Razrešitev dr. Karmen Kern Pipan in imenovanje red. prof. dr. Moniko Kalin Golob za nadomestno članico v Svetu NAKVIS
 • Razrešitev Jožeta Kreševiča kot člana Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS
 • Vlada dala soglasje k imenovanju doc. dr. Matjaža Godca za direktorja Inštituta za kovinske materiale in tehnologije
 • Vlada imenovala prof. dr. Janeza Kranjca za člana sveta javnega zavoda Narodni muzej Slovenije
 • Vlada potrdila kandidatki mag. Marušo Gortnar in Jasno Jeram za UO Evropskega inštituta za enakost spolov
(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)