Na podstrani Vlade RS so med 4. in 13. julijem 2022 objavljena sporočila za javnost o sklepih sej vladnih odborov (5. julij, 12. julij), 9. dopisne in 7. redne seje Vlade Republike Slovenije.

Med drugim je objavljeno:

  • Vlada se je seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2020.
  • Vlada je sprejela tudi poročilo o izvajanju Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 za obdobje od leta 2018 do konca leta 2020.
  • Vlada izdala dopolnjeno Uredbo o organih v sestavi ministrstev
  • Vlada je v Načrt razvojnih programov na podlagi Programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 2021–2024 uvrstila nova projekta
  • Vlada je sprejela stališče o evropskem Sporočilu glede privabljanja znanj, spretnosti in talentov v EU
  • Vlada je sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja
  • Vlada je sprejela predlog novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
  • Vlada o analizi gibanja plač in števila zaposlenih v javnem sektorju v obdobju 2008 do 2022
  • Vlada o predlogu za razrešitev in imenovanje članov Uradniškega sveta
  • Uvrstitev območij, na katerih javnim uslužbencem, ki opravljajo delo v tujini, pripada dodatek za posebne življenjske razmere v tujini
(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)