Predstavljeno diagnostično poročilo Skills Stategy, ki identificira izzive na področju razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji.

Vlada Republike Slovenije se je pred dobrim letom odločila, da opravi podrobnejši vpogled v stanje spretnosti državljank in državljanov na različnih področjih delovanja v vsakdanjem življenju. S pomočjo sofinanciranja, ki ga je pridobila od Evropske komisije, je vstopila v projekt Skills Strategy (Strategija razvoja in uporabe spretnosti), v katerem naj bi v širokem medresorskem sodelovanju, podprtem z OECD metodologijo, prepoznali in določili področja, ki potrebujejo izboljšave.

Za koordinacijski organ projekta je bilo določeno MIZŠ. Pri oceni stanja na področju razvijanja, aktiviranja in učinkovite rabe spretnosti v Sloveniji so sodelovala številna ministrstva: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zunanje zadeve in Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Diagnostično poročilo, obsežno kvalitativno analizo, ki je nastala ob zaključku prve faze projekta, so javnosti predstavili na novinarski konferenci MIZŠ v ponedeljek 26. junija.

Uvodna govorka, dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, vodja nacionalne koordinacije projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti, je poudarila, da je Slovenija pristopila k projektu, ker smo potrebovali realno ogledalo, podprto s podatki. Projekt poteka paralelno z izdelavo Strategije razvoja Slovenije, z namenom “da bomo omogočili ne le razvoj posameznika, ampak rastoče družbe”, je povedala ministrica. Povzela je, da diagnostično poročilo, kot plod širokega sodelovanja deležnikov prinaša izzive in odgovornosti za naprej ter napovedala oblikovanje akcijskega načrta s finančno podporo Evropske komisije.

Andreas Schleicher, direktor Direktorata OECD za izobraževanje in spretnosti, ki je povzel glavne ugotovitve zaključnega poročila o izzivih na področju spretnosti za Slovenijo, je navedel 9 ključnih izzivov, ki jih diagnosticira poročilo. To so:

  • Izziv 1: Opremiti mlade s spretnostmi za uspešno delo in kakovostno življenje
  • Izziv 2: Izboljšati ukrepe za razvoj spretnosti odraslih z nižje razvitimi spretnostmi
  • Izziv 3: Povečati delež delovno aktivnega prebivalstva v vseh starostnih skupinah
  • Izziv 4: Pritegniti in obdržati talente iz Slovenije in tujine
  • Izziv 5: Izboljšati ujemanje med spretnostmi delavcev in zahtevami njihovih delovnih mest
  • Izziv 6: Uporabiti spretnosti za razvoj podjetništva in pospeševanje inovacij
  • Izziv 7: Vključujoče in učinkovito upravljati sistem spretnosti
  • Izziv 8: Zagotoviti informacije o spretnostih za boljšo obveščenost in oblikovanje politike, ki temelji na podatkih
  • Izziv 9: Pravično in učinkovito financiranje in obdavčevanje sistema spretnosti

V kratkem video nagovoru je v imenu Evropske komisije izrekla čestitke ob zaključeni prvi fazi in napovedala podporo nadaljevanju projekta evropska komisarka Marianne Thyssen.

Državni sekretar MDDS Peter Pogačar je poudaril, da bo se bo trg dela moral odzvati na tri velike izzive prihodnosti – globalizacijo, digitalizacijo in staranje delovne sile, ob tem je pozornost usmeril predvsem na problem dolgotrajno brezposelnih. Državna sekretarka z MGRT Eva Štravs Podlogar je izpostavila kot ključne izzive ujemanje med spretnostnimi in delovnimi mesti, razvoj podjetnosti in inovacij ter spoštovanje neformalno pridobljenih spretnosti tako kot tudi izobrazbe. Državni sekretar z ministrstva za finance, Tilen Božič je izpostavil sistematičnost projekta in kot dodano vrednost izpostavil dejstvo, da so se vsi udeleženi deležniki gledali v ogledalo skupaj, kar je onemogočilo, da bi vsako videl samo tisto, kar sam želi. 

  

 Več>> Diagnostično poročilo

Povzetek zaključnega poročila (SLO)

Novica MIZŠ

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)