V sporočilo za javnost (doc) je med drugim objavljeno:

  • Vlada Republike Slovenije o Stavkovnem sporazumu in Dogovoru o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014
  • Vlada Republike Slovenije o predlogu Aneksa št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor ter predlogu Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
  • Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
  • Vlada Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
  • Vlada je potrdila Izvedbeni sporazum z Euratom
  • Odgovori Vlade RS na tožbe v zvezi z razpisom za dodelitev koncesij v visokem šolstvu
  • Vlada se je seznanila z informacijo o ustanovitvi Sveta za razvoj

Vir: Vlada RS, 16. 5. 2013

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)