Na podstrani Vlade RS sta 8. 9. 2021 in 9. 9. 2021 objavljeni sporočili za javnost o sklepih 263. dopisne in 90. redne seje (.docx) Vlade RS.

Med drugim je objavljeno:

  • Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B)
  • Vlada spremenila Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
  • Prenova informacijskega sistema Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada
  • Spremembe pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev
(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)