Na podstrani Vlade RS so med 28. 9. in 4. 10. 2021 objavljena sporočila za javnost o sklepih 276. dopisne, 95. redne, 277. dopisne in 278. dopisne seje Vlade RS.

Med drugim je objavljeno:

 • Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 se bo dodatno medresorsko uskladil
 • Sklepa o razrešitvi članov in o imenovanju novih v Nadzorni svet javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija
 • Vlada Republike Slovenije se je seznanila z delom Delovne skupine za vesolje
 • Vlada sprejela poročilo GREVIO
 • Mnenje vlade o predlogu novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Mnenje vlade o predlogu Zakona za urejanje položaja študentov
 • Imenovanje direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
 • Vlada potrdila predloga državnih proračunov za leti 2022 in 2023
 • Zbirni kadrovski načrt (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2021 in 2022
 • Sprememba Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 • Vlada določila upravičence do donacij za leto 2021
 • Odgovor Varuhu človekovih pravic glede PC pogoja za zaposlene v državni upravi
 • Vlada o Predlogu in Skupnem kadrovskem načrtu (SKN) organov državne uprave za leta 2021, 2022, 2023
 • Vlada o Predlogu zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2022 in 2023
(Skupno 72 obiskov, 1 današnjih obiskov)