Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade 1. 9. 2016 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 99. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim:

 • Vlada potrdila spremembe ključnega zakona v kulturi, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Starejši in trg dela
 • Vlada o koriščenju evropskih sredstev 2014–2020
 • Vlada potrdila spremembe Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
  Pristojnosti za področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij se tako prenaša z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na Ministrstvo za javno upravo.
 • Vlada o zbirnem kadrovskem načrtu (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2017 in 2018
 • Vlada je sprejela mnenje na predlog priporočila za zagotovitev neodvisnega in nepristranskega delovanja RTV Slovenija, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, in ga pošilja v Državni zbor
 • Vlada je odgovorila na mnenje Nacionalnega sveta za kulturo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo v letu 2015 in oboje posredovala v nadaljnjo obravnavo Državnemu zboru
 • Vlada je izdala odlok o razglasitvi Samostana Križanke v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena.
 • Uresničevanje ukrepov Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije v letih 2013 in 2014
 • Vlada je imenovala novega člana Upravnega odbora Slovenskega inštituta za standardizacijo
 • Vlada o imenovanju nadomestnega člana Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)