V četrtek, 6. januarja 2011, je bila na Ministrstvu za šolstvo in šport (MŠŠ) 62. redna seja Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih, združena s 7. redno sejo Komisije za spremljanje in izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih.

Edina točka dnevnega reda je bila obravnava predloga Letnega programa izobraževanja odraslih (LPIO) 2011. Poleg članov strokovnega sveta in komisije so se seje udeležili tudi mag. Vinko Logaj, direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na MŠŠ, Ema Perme, vodja Sektorja za izobraževanja odraslih na MŠŠ, Irena Kuntarič Hribar, vodja Sektorja za vseživljenjsko učenje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, in mag. Andrej Sotošek, direktor ACS.

Po uvodni predstavitvi pripravljavcev LPIO 2011 se je razvila živahna razprava. Razpravljavci so ocenili, da sta se struktura in vsebina dokumenta v primerjavi s preteklimi leti izboljšali; snovalci Programa so upoštevali večino pripomb, ki so jih člani predlagali pri obravnavi osnutka. Ostaja pa še nekaj predlogov izboljšave dokumenta, kot so:

  • enotna uporabe terminologije,
  • primerjava kvalitativnih podatkov in izobraževalnih potreb odraslih,
  • samostojno prikazovanje realizacije in financiranja raziskovalnih projektov na področju izobraževanja odraslih.

Na te izzive bodo člani komisije in strokovnega sveta pisno opozorili in predlagali, da se upoštevajo pri pripravi LPIO 2012.

Sektorja za izobraževanja odraslih na MŠŠ je pojasnila še potrebne popravke in korekcije na področju spremljanja ciljev in kazalnikov na posameznih aktivnostih in prednostnih področjih, ki so se pokazale kot smiselne in potrebne.

Člani komisije in strokovnega sveta so k predlogu Letnega programa izobraževanja odraslih 2011 dali soglasno pozitivno mnenje.

Vir: ACS, 7. 1. 2011

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)