V okviru mednarodnega projekta INCLUD-ED – Izobraževanje kot dejavnik družbene vključenosti je izšel Evropski Policy Brief s preliminarnimi rezultati projekta, ki opredeljujejo pomembne smernice za izboljšanje izobraževalnih sistemov.

INCLUD-ED je raziskovalni projekt, ki ga financirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska komisija. V njej poleg Andragoškega centra Slovenije sodeluje še 13 partnerjev iz različnih evropskih držav, koordinator projekta je Crea (Univerza v Barceloni), Španija. Cilj projekta je analizirati izobraževalne strategije, ki povzročajo socialno izključenost in tiste, ki krepijo družbeno kohezivnost. Vključeni v projekt si prizadevamo izboljšati strategije v izobraževanju.

V Evropskem Policy Brief-u so opredeljena glavna sporočila projekta načrtovalcem politik, učiteljem, ravnateljem, svetovalnim delavcem in civilni družbi za izboljšanje izobraževalnega sistema. Opredeljeni so načini nivojskega pouka v Evropi, ki se štejejo kot negativna praksa, ki krepi socialno izključenost otrok. Predstavljeno je vključevanje kot primer dobre prakse, ki izboljša učni uspeh učencev oziroma dijakov. Kot primer dobre prakse sta predstavljeni tudi družinska participacija in participacija članov skupnosti v učnem procesu, ki prav tako pomagata izboljšati učni uspeh učencev oziroma dijakov. Prakse družinske participacije so: informativna, posvetovalna participacija, participacija pri odločanju, participacija pri evalvaciji in participacija v izobraževanju. Izkušnje evropskih držav kažejo, da zlasti zadnje tri pomembno izboljšajo učni uspeh otrok, čim večje sodelovanje staršev s šolo prinaša boljše učne rezultate otrok.

Vir: ACS, 19. 8 2010

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)