Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) skupaj s konzorcijem Napo predstavlja navdušujoč nov projekt, namenjen seznanjanju osnovnošolcev z osnovami zdravja in varnosti. V okviru pobude „Napo za učitelje“ je za učitelje na spletu na razpolago vrsta izobraževalnih pripomočkov. Pripomočki, ki so namenjeni otrokom med 7 in 11 letom, temeljijo na animiranem liku Napu, ki agenciji EU-OSHA na lahkoten in prikupen način pomaga pri širjenju sporočila o varnosti in zdravju na delovnem mestu.

Brezplačne predloge za učne ure, prenosljive s spleta, se nanašajo na teme, s katerimi se osnovnošolci lahko srečajo doma ali v šoli, vključno z varnostnimi opozorilnimi znaki, tveganji za kožo in hrbtenico ter s prepoznavanjem tveganj in nevarnosti.  

Vsaka od šestih predlog za učno uro vključuje list z navodili za učitelje, da se seznanijo s temo, ter prilagojene filme in neverbalno gradivo. Napovi filmi in ustvarjalne naloge so namenjeni zabavnemu in poučnemu raziskovanju različnih tem, zaradi interaktivnosti predlog za učne ure pa otroci ohranijo zanimanje za teme in motivacijo za sodelovanje.  

Izobraževalno gradivo je oblikovano tako, da se navezuje na predmete obstoječega kurikuluma, kot so osebna, družbena in zdravstvena vzgoja, naravoslovje, matematika in državljanska vzgoja, in dopolnjuje njihovo vsebino s pomočjo lika Napo, ki zlahka pritegne otroke in razumljivo ponazarja osnovne pojmov v zvezi z varnostjo in zdravjem.  

Dr. Christa Sedlatschek, direktorica EU-OSHA, pravi, da je „vključevanje tem iz varnosti in zdravja pri delu v kurikulum je pomemben del razvoja kulture preprečevanja, ki pripomore k zmanjšanju tveganj na delovnem mestu in nasploh v vsakdanjem življenju. S spoznavanjem teh tem v zgodnji mladosti bodo otroci dobili temelje za varne in zdrave navade, ki jim bodo koristile vse življenje.“  

Po uspešnem poskusnem testiranju v štirih državah (1) je gradivo zdaj na razpolago v šest jezikih (v danščini, angleščini, francoščini, nemščini, slovenščini in španščini) in se promovira v 10 državah članicah EU, kjer te jezike govorijo. Če bodo rezultati tega preskušanja pozitivni, bo projekt v kratkem razširjen na še več jezikov, dolgoročnejši cilj pa je oblikovati večje število učnih načrtov.      

Več informacij

Vir: MDDSZ, 6. 9. 2012

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)