Več kot 60 % devetletnikov v EU še vedno obiskuje šole, ki niso digitalno opremljene. Akcijski načrt „Odpiranje izobraževanja“, ki ga je Evropska komisija predstavila danes, obravnava ta in ostale probleme na digitalnem področju, ki šole in univerze omejujejo pri zagotavljanju visokokakovostnega izobraževanja in digitalnih spretnosti, ki se bodo do leta 2020 zahtevale na 90 % delovnih mest. Kot pomoč pri zagonu pobude je Komisija danes vzpostavila spletno mesto Open Education Europa, na katerem bodo učenci, učitelji in izobraževalne ustanove lahko izmenjevali prosto dostopne učne vire.

Med 50 in 80 % učencev v državah EU nikoli ne uporablja digitalnih učbenikov, računalniških programov za vaje, oddaj/poddaj, simulacij ali didaktičnih iger. Večina osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev nima zaupanja v svoje digitalne sposobnosti in meni, da digitalnih spretnosti ne znajo uspešno podajati, 70 % pa si jih želi več usposabljanja o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). V šoli je možnost dostopa učencev do interneta najpogostejša v Latviji, Litvi in na Češkem (več kot 90 %), kar je dvakrat več kot v Grčiji in na Hrvaškem (okoli 45 %).

Tudi visokošolsko izobraževanje se sooča z digitalnimi izzivi: ker se bo število študentov v EU v naslednjem desetletju znatno povečalo, morajo univerze prilagoditi tradicionalne metode poučevanja ter ponujati različne možnosti individualnega in spletnega učenja, na primer prosto dostopne spletne učne programe (MOOC – Massive Open Online Courses), ki posameznikom omogočajo dostop do izobraževanja kjer koli, kadar koli in s katero koli napravo. Vendar mnoge univerze na ta izziv niso pripravljene.

Skupna pobuda komisarke za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulle Vassiliou ter podpredsednice Komisije Neelie Kroes, pristojne za digitalno agendo, se osredotoča na tri glavna področja:

  • ustvarjanje priložnosti za inovacije za organizacije, učitelje in učence;
  • razširjanje uporabe prosto dostopnih učnih virov (OER – Open Educational Resources), da bo učno gradivo, ustvarjeno z javnim financiranjem, dostopno vsem;
  • izboljšanje infrastrukture IKT in povezljivosti v šolah.

„Izobraževalno okolje se močno spreminja tako v šolah in na univerzah kot drugod – za vse starostne skupine bo odprto izobraževanje, ki bo temeljilo na tehnologiji, kmalu nujnost in ne samo prednost. Bolj si moramo prizadevati, da bodo zlasti mladi imeli digitalne spretnosti, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti. Ni dovolj le razumeti, kako aplikacija ali program deluje – mladi morajo biti sposobni ustvarjati lastne programe. Odpiranje izobraževanja je namenjeno odpiranju novim učnim metodam, da bodo naši državljani bolj zaposljivi, ustvarjalni, inovativni in podjetni,“ je dejala komisarka Androulla Vassiliou.

Podpredsednica Neelie Kroes je dodala: „Želim si, da bi bile do leta 2020 vse učilnice digitalizirane. Izobraževanje mora biti povezano s stvarnostjo in ne svet zase. Mladi si želijo digitalno tehnologijo uporabljati na vseh področjih življenja. Digitalne spretnosti potrebujejo pri iskanju zaposlitve. Ta realnost se mora odražati v vseh naših šolah in univerzah, ne samo v nekaterih med njimi.“

Pobude, vezane na akcijski načrt Odpiranje izobraževanja, bodo financirane s podporo novega programa EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ in novega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter strukturnih skladov EU. Erasmus+ bo na primer zagotavljal sredstva ponudnikom izobraževanja za prilagajanje poslovnih modelov tehnološkim spremembam in za podporo izobraževanja učiteljev preko prosto dostopnih spletnih učnih programov. Vse izobraževalno gradivo, ki ga podpira Erasmus+, bo prosto dostopno javnosti.

Vir: Evropska komisija, 25. 9. 2013

(Skupno 22 obiskov, 2 današnjih obiskov)