Vlada je na 18. redni seji sprejela Akcijski načrt za preprečevanje nasilja v družini 2012-2013.

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 je strateški dokument, ki določa cilje, ukrepe in ključne nosilce politik za preprečevanje in zmanjševanje nasilja v družini v Republiki Sloveniji od leta 2009 do 2014. Temeljna cilja tega dokumenta sta dva: povezati ukrepe različnih ministrstev in zagotoviti učinkovite dejavnosti za zmanjšanje nasilja v družini, na ravni njegovega prepoznavanja in preprečevanja.

Konkretne naloge in dejavnosti za doseganje ciljev in izvajanje posameznih ukrepov so opredeljene v akcijskih načrtih. Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) v 12. členu določa sprejetje dveletnih akcijskih načrtov, ki so izvedbeni akti resolucije za posamezno obdobje.

Akcijski načrt za leti 2012 in 2013 vsebuje strategije za doseganje čim večje učinkovitosti s ključnim ciljem zmanjševati nasilje v družini in učinkovito osveščati prebivalstvo o nesprejemljivosti katerekoli oblike nasilja v družini in širši družbi nasploh.

Vsebinski sklopi, zajeti v načrtu:
  1. preprečevanje in ozaveščanje širše javnosti in ogroženih skupin o nasilju, zlasti otroke in starejše;
  2. odprava telesnega kaznovanja otrok in ponižujočega ravnanja z njimi;
  3. prijavljanje in obravnava nasilja v družini;
  4. pomoč za žrtve nasilja in strokovno delo za prevzemanje odgovornosti za nasilje povzročiteljev;
  5. raziskovanje nasilja v družini.

Vir: MDDSZ, 14. 6. 2012

(Skupno 91 obiskov, 1 današnjih obiskov)