V Uradnem listu št. 163/2021 je bil objavljen Akt o spremembah in dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih.

Akt začne vejati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (30. 10. 2021), uporablja pa se od 1. 1. 2025, razen določb novega tretjega odstavka 25. člena, spremenjenega tretjega odstavka 28. člena in spremenjenega drugega odstavka 34. člena, ki veljajo že za kandidate, ki vložijo vlogo za izvolitev v naziv v letih 2021 in 2022. Visokošolski zavodi morajo svoja merila za izvolitev v naziv uskladiti v skladu s temi spremembami do 1. 1. 2024.

Vir: NAKVIS, 19. 10. 2021

(Skupno 51 obiskov, 1 današnjih obiskov)