Državni zbor, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo vabijo na prvi odprti seminar za učitelje in učiteljice osnovnih šol Aktivno državljanstvo – Državni zbor odpira svoja vrata v petek, 31. maja 2019, v Državnem zboru, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.

O različnih vsebinskih vidikih državljanskih kompetenc, političnem sistemu in delu Državnega zbora bodo spregovorili predstavniki Državnega zbora in strokovnjaki. Na seminarju bodo predstavljeni demokratični ustroj Državnega zbora, ponudba izobraževalnega programa Državnega zbora za otroke, mladostnike in mlade ter primeri načrtovanja obiska Državnega zbora kot dela programa vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli.

Udeleženci bodo na vodenem ogledu podrobno spoznali zgradbo Državnega zbora in utrdili, kako lahko z obiskom Državnega zbora spodbujamo aktivno vlogo učencev in učenk pri razumevanju svoje vloge v demokratičnem življenju.

Na seminar s poudarkom na državljanski vzgoji, ki je predstavljena kot medpredmetna (kroskurikularna) tema, samostojen učni predmet ali kot vsebina, vključena v druge predmete, vabimo vse zainteresirane učiteljice in učitelje, predvsem koordinatorje dni dejavnosti, učiteljice in učitelje 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja ter učiteljice in učitelje predmeta domovinske in državljanske kulture in etike.

Prijave sprejemajo do zapolnitve mest oziroma najpozneje do 24. maja 2019 na povezavi. V primeru večjega števila prijav se bo lahko z ene šole udeležil le en/a učitelj/ica.

Seminar je brezplačen – kotizacije ni.

Program:                                                                                                       

9.00–9.30 Registracija udeleženk in udeležencev*
9.30–9.45

 

ODPRTJE SEMINARJA

Uvodni nagovori

Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport

Dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo

sledi Skupinski fototermin vseh udeležencev
10.00–11.00

 

Državni zbor kot vozlišče demokracije

Dr. Katja Jerman, Oddelek Državnega zbora za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora in delovnih teles

11.00–11.30 Obisk Državnega zbora kot del vzgojno-izobraževalnega procesa – načrtovanje obiska s cilji in vsebinami učnih načrtov

Mag. Klavdija Šipuš, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

11.35–12.30 Vodeni ogled Državnega zbora
12.30–12.45 Odmor za kavo
12.45–13.15 Izobraževalni program Državnega zbora za otroke, mladostnike in mlade

(ter razprava, vtisi udeležencev o seminarju)

Mag. Borut Peršolja, Služba Državnega zbora za odnose z javnostmi

sledi Sklepne besede

Uršula Zore Tavčar, generalna sekretarka Državnega zbora

* Zaradi varnostnega pregleda udeležence prosimo, da vstopijo v poslopje Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, vsaj 15 minut pred odprtjem seminarja.

Vabljeni!

Vir: ZRSŠ, 15. 5. 2019 in MIZŠ, maj 2019

(Skupno 96 obiskov, 1 današnjih obiskov)