Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v avgustu 2009 enaka kot prejšnji mesec. Število delovno aktivnih prebivalcev se je znižalo za približno 2.200.

Stopnja registrirane brezposelnosti nespremenjena

Stopnja registrirane brezposelnosti na ravni Slovenije se v avgustu 2009 kljub znižanju števila registriranih brezposelnih oseb za 351 in kljub znižanju števila delovno aktivnih oseb za približno 2.200 ni spremenila. Za desetinko odstotne točke se je znižala le stopnja registrirane brezposelnosti žensk, ki je bila v avgustu 2009 10,4-odstotna, saj se je znižalo prav število registriranih brezposelnih žensk. Vseeno pa to še ne pomeni spremembe v trendu zviševanja števila registriranih brezposelnih oseb; njihovo število se je namreč v septembru 2009 ponovno zvišalo, in sicer za 260, pričakujemo pa tudi nove prijave brezposelnih na Zavodu RS za zaposlovanje zaradi novih odpuščanj delavcev v oktobru.

Več samostojnih podjetnikov

Število samozaposlenih oseb se je avgusta 2009 ponovno zvišalo, čeprav v manjši meri kot v preteklih mesecih. Med temi so prevladovali novi samostojni podjetniki, nekaj pa se jih je odločilo za opravljanje poklicne dejavnosti. Največji delež samozaposlenih oseb je imela pomurska regija, 17,6%, a so bili to večinoma kmetje (skoraj 64 %). Če kmetov ne upoštevamo, pa je imela največji delež samozaposlenih goriška regija, in sicer 9,4%.

Več>> novica SURS

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)