V nedeljo, 29. 3. 2020, je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (covid-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), ki v več členih opredeljuje tudi delovanje NAKVIS v teh izrednih razmerah.

Ključni poudarki zakona:

  • roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve, za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ne tečejo (ZZUSUDJZ, 6. člen).

Določba velja tudi za vse akreditacijske in evalvacijske postopke NAKVIS.

NAKVIS bo postopke izvajal v okviru zakona na način, da bo konstruktivno sodeloval z vlagatelji, kolikor je to mogoče. Nekateri že začeti postopki (akreditacija študijskega programa) oziroma deli postopkov (pregled dokumentacije, priprava na obisk) tako lahko tečejo dokaj nemoteno, medtem ko so nekatere faze postopkov spričo danih razmer trenutno seveda neizvedljive (obiski na terenu, intervjuji s skupinami deležnikov).

Vir in več informacij: NAKVIS, 31. 3. 2020

Aktualne informacije za vlagatelje, ki imajo v teku postopke pri Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.

Vir in več informacij: NAKVIS, 24. 4. 2020

(Skupno 39 obiskov, 1 današnjih obiskov)