Zavod MOVIT razpisuje možnosti za sodelovanje na različnih aktivnostih, katerih namen je bodisi spodbujanje izmenjav, sodelovanja in usposabljanja na področju mladinskega dela bodisi razvoj nadaljnjih projektov v okviru programa Mladi v akciji. Če torej menite, da ustrezate profilu udeležencev v okviru posameznega razpisa, vas toplo vabimo k prijavi!

Prijavni postopek je opisan v razpisu za vsako posamezno aktivnosti, za morebitna dodatna vprašanja pa smo vas na voljo na telefonski številki 01 430 47 47 ali e-poštnem naslovu info@mva.si” href=”mailto:info@mva.si.


Usposabljanje Show Must Go On!, 10.-15. september 2013, Praga, Češka

Ali izvajate projekt programa Mladi v akciji? Si želite, da bi bil projekt bolje viden v javnosti? Vas zanima, kaj razširjanje rezultatov v okviru programa Mladi v akciji dejansko pomeni? Češka nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira usposabljanje o uporabi družbenih medijev za boljšo vidnost in promocijo projektov mladinskih organizacij. Na usposabljanju bodo prikazani tudi praktični primeri uporabe strategij komuniciranja ter razširjanja rezultatov za aktivnosti nevladnih organizacij.

Razpis

Rok za prijavo je 8. julij 2013!


Študijski obisk Youth work and Inclusion in Israel, 29. september-5. oktober 2013, Izrael

Salto-youth EuroMed in Salto-youth Inclusion podporna centra organizirata študijski obisk v Izrael, kjer se bodo udeleženci srečali s predstavniki različnih izraelskih mladinskih organizacij, ki sodelujejo v različnih mednarodnih programih. Udeleženci bodo imeli možnost oblikovanja partnerstev za izvedbo mednarodnih projektov v okviru programov EuroMed Youth in Mladi v akciji.

Razpis

Rok za prijavo je 15. julij 2013!


Usposabljanje Creating New Cheese, 23.-28. september 2013, Varšava, Poljska

Poljska nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira usposabljanje, na katerem bodo sodelujoči imeli možnosti za izmenjavo, razpravo ter izmenjavo uporabnih pristopov in orodij, ki bodo pomagali mladim pri vzpodbudi, razvoju in podpori podjetniških odnosov ter veščin. Sodelujoči bodo razvili znanje in veščine, ki jih potrebujejo pri podpori podjetništva mladih.

Razpis

Rok za prijavo je 23. julij 2013!


ATOQ – Advanced Training  on Quality, 24.-29. 9. 2013, Adrasan (Antalya), Turčija

Turška in nizozemska nacionalna agencija programa Mladi v akciji organiziraza podporno aktivnost, katere osrednja tema bodo kakovostni vidiki projektov izvedenih v okviru programa Mladi v akciji. Podporna aktivnost je namenjena mladinskim delavcem, ki neposredno delajo z mladimi in so že izvedli mladinsko izmenjavo ter načrtujejo izvedbo nove mladinske izmenjave v okviru programa Mladi v akciji.

Razpis

Rok za prijavo je 28. julij 2013!


Risk’n’roll TC, 7.-12. 10. 2013, Tbilisi, Gruzija

Poljska in britanska nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizirata usposabljanje na temo ukrepov za zmanjševanje različnih tveganj v mladinskih projektih. Namen usposabljanja je povečati kvaliteto mednarodnih projektov v programu Mladi v akciji skozi razvoj kompetenc udeležencev za zaščito mladih, ki sodelujejo v teh projektih.

Razpis

Rok za prijavo je 26. avgust 2013!


Usposabljanje BiTriMulti, 4.-8. december 2013, Velika Britanija

Mreža nacionalnih agencij programa Mladi v akciji organizira usposabljanje BiTriMulti za mladinske delavce, ki neposredno delajo z mladimi ter načrtujejo izvedbo prve mednarodne mladinske izmenjave v okviru programa Mladi v akciji oz. novega programa EU za mlade. Namen BiTriMulti usposabljanja je ponuditi mladinskim delavcem mednarodno učno izkušnjo in omogočiti razvoj njihovih kompetenc za izvedbo kvalitetne mladinske izmenjave.

Razpis

Rok za prijavo je 8. september 2013!


Usposabljanje European Citizenship in Youth work, 9.-15. december 2013, Bolgarija

SALTO Training & Cooperation RC organizira usposabljanje na temo evropskega državljanstva. Namen usposabljanja je profesionalni razvoj mladinskih delavcev in mladinskih vodij s širitvijo kritičnega razumevanja evropskega državljanstva, s preučevanjem in preizkušanjem njegovega potenciala ter omogočanje prepoznave evropskega državljanstva in njegovega vključevanja v mladinsko delo.

Razpis

 

Rok za prijavo 8. september 2013!


Mednarodni simpozij “Future of EU cooperation in the field of youth in the context of the new programme”, 6.-8. november 2013, Ljubljana

Zavod MOVIT, Nacionalna agencija programa Mladi v akciji, v sodelovanju z Uradom RS za mladino ter nemško nacionalno agencijo programa Mladi v akciji organizira mednarodni simpozij “Future of EU cooperation in the field of youth in the context of the new programme”. 

Simpozij bo odprl prostor za razpravo o prihodnjem sodelovanju na področju mladine v kontekstu novega programa (Erasmus za vse) ter prispeval k oblikovanju novega zemljevida evropskega sodelovanja na področju mladine v prihodnosti. Na simpoziju bo predstavljen trenutni razvoj evropske mladinske politike in vloga novega programa v njej, udeleženci pa bodo nato razpravljali o potencialnih učinkih teh sprememb in ocenili nvo situacijo. Pogovorili se bodo tudi o trenutnih oblikah evropskega sodelovanja na področju mladine in novem kontekstu ter pretresli izzive, ki jih prinaša prihodnost, in ideje, kako se z njimi spopasti.

Rok za prijavo je 10. september 2013!

Razpis in prijavni postopek


RAZPISI EVROPSKE KOMISIJE


ZARADI ŠTEVILNIH VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODNJIMI RAZPISI VSE INTERSENTE OBVEŠČAMO, DA NACIONALNA AGENCIJA NI PRISTOJNA ZA DAJANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z RAZPISI, KI JIH OBJAVLJA IZVAJALSKA AGENCIJA, ZATO VAS PROSIMO, DA SE S SVOJIMI VPRAŠANJI OBRNETE NEPOSREDNO NA KONTAKTE, NAVEDENE V RAZPISIH.


Razpis za akcijo 4.6 programa Mladi v akciji – Partnerstva

Cilj tega razpisa je podpreti partnerstva z regionalnimi ali lokalnimi javnimi organi ali drugimi zainteresiranimi stranmi, ki delujejo na področju mladine na evropski ravni, da bi dolgoročno razvijali projekte, ki združujejo različne ukrepe programa „Mladi v akciji“. Namen tega mehanizma je spodbujati sinergije in sodelovanje med Evropsko komisijo – prek Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – in različnimi akterji, ki delujejo na področju mladine, z združevanjem virov in praks za zagotavljanje čim večjega učinka programa in doseganje več jega števila upravičencev.

Rok za prijavo je 5. september 2013!

Več informacij je na voljo na:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_6_en.php

Razpis v slovenskem jeziku je na voljo na:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:148:0004:0007:SL:PDF


Razpis za akcijo 4.3 programa Mladi v akciji – Podpora za mobilnost mladinskih delavcev

Cilj tega razpisa je podpreti mobilnost in izmenjavo mladinskih delavcev ter tako spodbuditi pridobivanje novih znanj, spretnosti in kompetenc, s čimer bodo izboljšali svoje veščine kot strokovnjaki na področju mladine. S spodbujanjem dolgoročnih nadnacionalnih učnih izkušenj mladinskih delavcev bo ta akcija težila tudi h krepitvi zmogljivosti struktur, vključenih v projekt, ki jih bodo osvežile izkušnje in drugačna stališča mladinskih delavcev iz različnih okolij. Poleg tega bo razpis spodbudil mrežno povezovanje mladinskih struktur v Evropi in prispeval k prednostni nalogi politike s ciljem podpore, priznanja in strokovnega razvoja mladinskega dela kot medsektorskega orodja politike v Evropi.

Cilji razpisa so:

  • mladinskim delavcem zagotoviti priložnost, da izkusijo drugačen način dela v drugi državi,
  • spodbuditi boljše razumevanje evropske razsežnosti mladinskega dela,
  • izboljšati poklicne, medkulturne in jezikovne kompetence mladinskih delavcev,
  • spodbujati izmenjavo izkušenj in pristopov k mladinskemu delu ter neformalnemu izobraževanju v Evropi,
  • prispevati k razvoju trdnejših in kakovostnejših partnerstev med mladinskimi organizacijami v Evropi,
  • krepiti kakovost in vlogo mladinskega dela v Evropi.

Rok za prijavo je 10. december 2013!

Več informacij je na voljo na:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_3_en.php

Razpis v slovenskem jeziku je na voljo na:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:150:0020:0023:SL:PDF

Vabimo vas, da si ogledate tudi razpise, objavljene na spletni strani Eurodeska.

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)