Več kot osem od desetih vprašanih, ki so sodelovali pri pobudi, ki jo je financirala EU ter katere namen je bil spodbujati inovativne metode poučevanja in boljše učno gradivo za otroke, meni, da je imela pobuda nanje pozitiven in dolgotrajen učinek. Po podatkih nove študije je enako število anketirancev navedlo, da bi bilo iste rezultate nemogoče doseči brez podpore EU.

Projekti so bili financirani v okviru evropskega programa Comenius, ki podpira številne dejavnosti – od šolskih partnerstev do usposabljanja učiteljev in mreže šol eTwinning. Comenius je del Programa vseživljenjskega učenja, ki ga bo januarja 2014 nadomestil program Erasmus za vse, v okviru katerega univerze, ustanove za usposabljanje učiteljev, nevladne organizacije in šole vsako leto prejmejo okoli 13 milijonov evrov za razvoj novih metod poučevanja in novih učnih gradiv. Primera inovativnih metod poučevanja sta poučevanje dramatike in osnov naravoslovja za majhne otroke (glej Ozadje).

„Šolam želimo pomagati, da bi učencem zagotovile znanje, spretnosti in samozavest, ki jih potrebujejo, da bi razvili vse svoje sposobnosti,“ je povedala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mladino Androulla Vassiliou. „Dodana vrednost evropske pobude je, da se učitelji in šole seznanijo z različnimi pristopi ter strokovnim znanjem in izkušnjami, kar pripomore k inovativnejšim rešitvam med poukom.“

V študiji je bilo ugotovljeno, da so najpozitivnejše učinke občutili posamezniki, ki so bili neposredno vključeni v projekte, saj so ti navedli, da so s projekti razširili svoja obzorja, pridobili boljši dostop do najboljših praks in inovacij ter izboljšali strokovne sposobnosti na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, jezikov in upravljanja.

Organizacije, ki so sodelovale pri projektih, so največkrat poudarile, da so imele priložnost oblikovati nove povezave in ustvariti nove sinergije, tako znotraj svoje ustanove kot tudi z drugimi ustanovami. Manj izrazit je sistemski učinek projektov in omrežij, vendar večina vprašanih meni, da obstaja, na primer kadar so moduli za usposabljanje učiteljev ali vsebina, oblikovana v okviru projekta ali mreže, vključeni v ustaljene programe izobraževanja.

Vir in dodatne informacije: Evropska komisija, 7. 5. 2013

(Skupno 2 obiskov, 1 današnjih obiskov)