Na ACS je izšel prevod študije Analiza dobrih praks v evropskih šolskih sistemih .

Študija je nastala v okviru projekta Izobraževanje kot dejavnik družbene vključenosti v Evropi (Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education – INCLUD-ED). To je raziskovalni projekt 6. okvirnega programa, v katerem sodeluje ACS kot partner, financirata ga Evropska komisija in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Namen projekta je preučiti dobre prakse v izobraževanju, ki pomagajo krepiti vključenost v izobraževanju in socialno vključenost. Projekt analiza tudi tiste prakse, ki vodijo v izključenost v izobraževanju in socialno izključenost z namenom, da te negativne prakse transformiramo.

Rezultati pričujoče študije temeljijo na rezultatih mednarodnih raziskav ter analize dobrih praks v izobraževanju v različnih evropskih državah. Med negativnimi praksami so predstavljene zlasti zunanja diferenciacija (razvrščanje otrok glede na njihove sposobnosti v različne šole) in notranja diferenciacija (nivojski pouk). Po mnenju avtorjev študije so posledice nivojskega pouka vidne zlasti v neenakem dostopu učencev do učnih vsebin; nivojski pouk poveča razlike med otroki manj izobraženih staršev in iz ranljivih skupin (kot so migranti, Romi, otroci s posebnimi potrebami itd.) ter otroki bolj izobraženih staršev iz večinske populacije. Nivojski pouk torej poglablja socialne in kulturne razlike. Kot dobre prakse so predstavljene vključujoče prakse kot so heterogene skupine z dodatnimi človeškimi viri, ki so lahko isti kot za nivojski pouk, razdeljeni vključujoči razredi, individualizirani vključujoči učni načrti, podaljšanje učnega časa in vključujoča izbira, ki omogoča zagotovljene enake možnosti. Kot dobra praksa je predstavljena tudi participacija družin in članov skupnosti v izobraževalnem procesu. V Sloveniji tovrstna participacija nima tradicije, predstavlja pa izziv za izobraževanje v prihodnosti.

Iz rezultatov študije Analiza dobrih praks v evropskih šolskih sistemov je razvidno, da imajo učenci in dijaki v šolah, ki izvajajo navedene vključujoče prakse in participacijo družin in članov skupnosti, boljše učne rezultate. V Španiji je mnogo šol, ki pri svojem delovanju upoštevajo rezultate projekta INCLUD-ED, zato ker ravnatelji in učitelji želijo izboljšati učni uspeh učencev ali dijakov.

Uvodno poglavje študije z naslovom Vključujoč izobraževalni sistem – med normo in prakso, ki analiza slovenske razmere, je napisala dr. Angelca Ivančič iz ACS.

Več>> Študija Analiza dobrih praks v evropskih šolskih sistemih.
Vir>> Novica ACS

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)