Decent project for decent work vas vabi k sodelovanju.
Namen projekta je promovirati agendo za dostojno delo Mednarodne organizacije dela (ILO) ter izboljšati strukturo in prakso socialnega dialoga preko prepoznavanja primerov dobre prakse delavskih sindikatov in komuniciranja z mladimi v ostalih državah.

Eden izmed glavnih rezultatov tega projekta bo skupno prepoznanje najboljših praks in predlogov dejavnih politik trga dela (ALPM) za mlade, da bi se našla rešitev problema nezaposlenosti mladih in zagotovilo vse večje zavedanje med mladimi o agendi za dostojno delo. Socialni partnerji iz Slovenije bodo sprožili proces prenašanja dobre prakse od norveškega socialnega partnerja iz njihovega trga dela na slovenski trg dela s ciljem, da zmanjšajo raven nezaposlenosti pri mladih, povišajo nivo sodelovanja oziroma udejstvovanja mladih (na trgu dela) in dvignejo stopnjo zavedanja o agendi za dostojno delo med mladimi.

Projekt bo prav tako skušal dvigniti zavedanje o nezaposlenosti mladih in negotovih oblikah zaposlitve. Namen projekta je promovirati agendo za dostojno delo Mednarodne organizacije dela (ILO) ter izboljšati strukturo in prakso socialnega dialoga tudi preko prepoznavanja primerov dobre prakse delavskih sindikatov in komuniciranja z mladimi v ostalih državah. S tem ta projekt cilja na prepoznavo in promoviranje dobrih primerov. Eden izmed glavnih ciljev projekta v tem sklopu je prav tako identificirati ter zapolniti vrzel v znanju o agendi za dostojno delo med mladimi.

Projekt je podprt s strani Norveškega finančnega mehanizma (Norway Grants) in se izvaja s pomočjo sredstev iz Sklada za dostojno delo in tristranski dialog.

Sodelujte tudi sami in izpolnite anketo, saj vaše mnenje šteje!

Vir: Karierni centri UL, 24. 4. 2013

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)